Winkel informatie

SAV Magneetshop
Emopad 37A
NL-5663 PA Geldrop
Nederland


alternate_email
info@sav-webshop.nl

SAV B.V. - Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden.

1. Aanbieding, Bestelling en Leveringsomvang

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 • Bestellingen geplaatst bij SAV B.V., verder genoemd de „Leverancier“ worden vanuit ons magazijn in Nederland verstuurd. Het kan voorkomen, dat producten welke wij niet op voorraad hebben verstuurd worden vanuit onze Duitse vestiging.
 • Een order wordt slechts geaccepteerd, wanneer deze door de Leverancier schriftelijk wordt bevestigd. Enige veranderingen, uitbreidingen of mondelinge overeenkomsten moeten door de Leverancier schriftelijk zijn geaccepteerd.
 • Gedrukte documenten, aanbiedingen en orderbevestigingen inbegrepen, zoals beschrijvingen, illustraties en tekeningen, afmetingen en gewichtsaanwijzingen, zijn slechts indicatief, voor zover zij niet uitdrukkelijk als definitief worden bevestigd.
 • De koper heeft volledige verantwoordelijkheid over door hem toegeleverde goederen, zoals tekeningen, modellen, instructies, monsters, en dergelijke.

2. Prijs, levering en betaling.

 • Prijzen zijn in Euro, af fabriek, inclusief verpakking en exclusief B.T.W.
 • Op levering worden de op dat moment geldende prijzen berekend. Prijzen in de webshop / prijslijsten kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
 • Verzekering van de goederen is niet begrepen in de prijs.
 • Bestellingen voor klantspecifieke speciale producten kunnen niet worden geannuleerd wanneer de Leverancier met de productie daarvan is begonnen. Voor het geval dat annulering wordt overeengekomen en door de Leverancier geaccepteerd, neemt de Koper alle tot dat moment gemaakte voor hulpmiddelen, arbeid, constructie, materiaal en andere verwante kosten over. Voor klantspecifieke speciale producten behouden wij ons het recht op een prijsvariatie van +/10%. De daadwerkelijke leveringsomvang wordt berekend.

  Betaling:

 • Onze rekeningen dienen vooruitbetaald te worden, tenzij anders overeengekomen. 
 • Kosten voor reparatie en arbeidsloon dienen direct na ontvangst van de factuur, maar niet later dan 5 werkdagen na uitvoering worden betaald.

  Orderbevestiging:

 • Alle orders, overeenkomsten, enz. zijn slechts geaccepteerd nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Alle leveringen vinden volgens onze leveringsvoorwaarden plaats. Afwijkende inkoopvoorwaarden van de Koper worden slechts geaccepteerd wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons wordt bevestigd.
 • Bezwaren tegen een orderbevestiging dienen binnen één week te worden ingediend. Bij directe levering binnen 15 werkdagen, vervangt de rekening de orderbevestiging.

  Minimum orderbedrag:

 • Voor kleine orders overschrijden de administratieve kosten het orderbedrag. Wij hanteren daarom een minimaal netto orderbedrag van EUR 15,00 (excl. B.T.W.). In het geval dat de koper een bestelling plaatst via de mail wordt een minimaal orderbedrag van EUR 100,00 gehanteerd. Bij een bestelling onder deze EUR 100,00, rekenen wij een kleinordertoeslag van EUR 30,00.

3. Verpakking
Standaard verpakking is begrepen in de prijs. In het geval van speciale verpakking wordt deze inclusief verpakkingskosten op basis van kostprijs doorberekend, tenzij anders vermeld. Dozen, pallets en houten kisten worden niet teruggenomen.

4. Transport
Het transport vindt altijd op het risico van koper plaats. Als geen transportinstructie wordt gegeven, wordt de meest economische manier van transport gekozen.

5. Eigendom

 • De Leverancier behoudt het recht van eigendom van de goederen, met inbegrip van alle betalingen overeenkomstig het contract. De Koper zal goederen nimmer verpanden noch het eigendom van de goederen overnemen voor zekerstelling.
 • In het geval van verpanding, inbeslagneming of dergelijke door derden, dient de Leverancier daarover direct te worden geïnformeerd.
 • Eigendomsverklaring of verpanding van de goederen door de Leverancier impliceert in geen geval terugtrekking uit een onvervuld contract.
 • In het geval dat de Koper de goederen van de Leverancier samen met andere onderdelen tot één uniform geheel maakt, zal de Leverancier gedeeltelijk eigendom volgens „§974 exp. 1 GBG“ behouden en zal Koper de goederen namens Leverancier in veilige bewaring stellen.
 • Wij verwijzen uitdrukkelijk naar ons recht van eigendom en verlengd eigendom.

6. Overdracht van risico

 • Het risico gaat over tot Koper op het moment van levering af fabriek van de goederen, tevens wanneer, bij uitzondering, het transport deel uit maakt van de leveringsomvang.
 • Als de levering wordt vertraagd door omstandigheden waaraan de Leverancier geen schuld heeft, wordt het risico aan Koper overgedragen op de datum dat de goederen gereed zijn voor verzending.
 • Klachten met betrekking tot de goederen en de verzending daarvan, dienen direct aan Leverancier te worden gemeld, uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen. Indien dit wordt nagelaten, zullen de goederen als geaccepteerd worden beschouwd.
 • Retourleveringen zonder voorafgaande toestemming van Leverancier worden niet geaccepteerd. Wanneer goederen volgens een verouderde catalogus worden besteld, kunnen klachten niet worden geaccepteerd.

7. Garantie

 • De garantieperiode bedraagt 12 maanden na levering.
 • Onze garantie bestaat uit reparatie van de defecte goederen. Slechts in het geval dat goederen niet kunnen worden gerepareerd, kunnen nieuwe goederen worden geleverd.
 • Transportkosten bij garantiegevallen zijn te allen tijde voor rekening van Koper.
 • Normale slijtage is uitgesloten van garantie. In het geval Koper de goederen zelf of door derden heeft proberen te repareren vervalt elke aanspraak op garantie.

8. Teruggave van goederen

 • U kunt de meeste artikelen die u bij ons gekocht heeft, tegen bepaalde voorwaarden terugsturen binnen 14 kalenderdagen.
 • Regel uw retour binnen uw klantaccount. Kijk hier voor instructies.
 • Retourzending is altijd op kosten van en voor risico van de koper.
 • De Leverancier is niet aansprakelijk voor het beschadigen of zoekraken van een retour gestuurde artikelen.
 • Het is niet mogelijk goederen te retourneren die door leverancier niet meer kunnen worden verkocht, inclusief bestelde, klantspecifieke en speciale producten.

9. Gerechtshof en wetgeving.

 • Gerechtshof voor beide partijen is de plaats waar Leverancier is gevestigd. Exclusieve plaats van het gerechtshof voor alle geschillen, indirect of direct volgende uit het contract, is de plaats waar Leverancier is gevestigd. De leverancier is ook gemachtigd tot aanklachten op het gerechtshof in de plaats waar de Koper is gevestigd.
 • Op alle overeenkomsten is het Nederlandse Recht van toepassing.
 • De voorwaarden van de koper, welke in tegenspraak zijn met deze voorwaarden, zelfs wanneer hier in de order naar wordt verwezen, worden door Leverancier uitdrukkelijk afgewezen. Twitter